mobavoz.cz

Mobavoz je webová aplikace, která slouží jako softwarová podpora pro reálné nasazení mobilních prvků (Hystrixů), které mají za úkol ztížit, případně zcela zastavit projíždějící vozidla. Tato aplikace usnadňuje rychlé a správné nasazení Hystrixů na základě vstupních informací. Výsledky jsou zobrazeny ve vizuální podobě a následně exportovýny do souborů, které lze následě využít pro rychlé nasazení bezpečnostními složkami.

Největší výhodou systému Hystrix je jeho rychlá nasaditelnost bez nutnostni těžké techniky. 

Slouží především jako:

  • Zpomalovací směrový retardér pro vozidla
  • Zádržná bariéra proti projíždějícím vozidlům
  • Speciální kontrolní bod či stanoviště
  • Ochrana objektů strategické důležitosti